Ledelses- og organisationsudvikling

Gennem årene har jeg deltaget i udvikling af ledere.

Lederudvikling: Via Metropols toplederuddannelse KIOL, via undervisning på diplomlederuddannelser, masteruddannelser m.v.

Organisationsudvikling: Igennem årene har jeg medvirket ved organisationsudvikling, hvad enten de har bundet i strategiske initiationer, lovændringer, samarbejds- eller arbejdsmiljøproblemer etc.

Jeg har en solid teoretisk baggrund for at arbejde med organisationsudvikling. Gennem mange år underviste jeg på CBS i organisationsudvikling, og jeg har ligeledes været medansvarlig for at gennemføre Forvaltningshøjskolens konsulentuddannelse i adskillige år. Min ”værktøjskasse” stammer ikke mindst fra den angelsaksiske OD-tradition, hvor det primært handler om som proceskonsulent at tilrettelægge et hensigtsmæssigt program af aktiviteter, der bevæger ledelse og organisation i den ønskede retning.