Undersøgelser

Jeg gennemfører stadig mindre analyser, evalueringer m.v.

Siden slutningerne af 80’erne har jeg medvirket i gennemførelsen af en lang række analyser af den offentlige sektor, det være sig af organisationer, styringssystemer, samarbejdsproblemer, lovkomplekser, strategier, ledelsesformer, brugertilfredshed m.v. 

Det er sket som embedsmand i Finansministeriet og som konsulent hos KPMG, Deloitte og Capacent.  De fleste undersøgelser har været til intern brug hos kunden, men en del har også været offentlige tilgængelige.

  • Jeg har på overordnet plan analyseret fx SU-systemet, Vejdirektoratet, taxametersystemet, ledelse i politiet, brugertilfredshed med den offentlige sektor, arbejdstidsaftaler i folkeskolen, Team Danmark, Danmarks Statistik, udlicitering af velfærdsområder i udvalgte europæiske lande, ungdomsuddannelserne
  • Desuden har jeg lavet undersøgelser for kommuner som Herning, Hvidovre, Fredensborg, Skanderborg og Faaborg-Midtfyn om organisering, kontraktstyring og erhvervspolitik.

Jeg gennemfører stadig mindre analyser, evalueringer m.v.