Foredrag

Jeg holder foredrag om emner inden for styring, ledelse og organisering i bred forstand.

….. for at lede og styre godt, holder jeg også foredrag om emner såsom dømmekraft, mod og etik.

Mine foredrag kan være mere eller mindre skræddersyede.

Listen nedenfor er nogle af de emner, jeg har holdt foredrag om gennem årene:

► Styringsparadigmer

► Fremtidens offentlige styring

► Effektivisering

► Mod og organisationer

► Pligtsludder – Modet til sandheden

► Dømmekraft – i forhold til professioner, ledelse, styringsdesign m.v.

► Fællesskabsparadigmet – om samskabelse, demokrati, inddragelse, tværgående ledelse m.v.

► Kerneopgaven

► Coronaledelse – hvad kan vi lære af coronakrisen

► Tillidsbaseret ledelse

► Værdibaseret ledelse

► Innovationsledelse

► Tværgående styring og ledelse

► Den autentiske leder

► Anerkendende ledelse i filosofisk perspektiv

► Filosofi og ledelse

► Ledelse og tvivl

► Grænser for ledelse

► Strategisk ledelse

► New Public Management – Fup og Fakta

► Socialkonstruktionisme og ledelse

► Forholdet mellem stab og linje

► Span of control