Filosof, forsker, foredragsholder, forfatter og fritænker

LEON LERBORG

LÆS MERE
Det kan jeg tilbyde

Ydelser

Til højre ses mine primære ydelser : At holde foredrag, indgå i ledelses- & organisationsudvikling, gennemføre undersøgelser, og bidrage til innovationsprocesser.  Og det hele sker med afsæt i 35 års teoretisk og praktisk erfaring.

Foredrag

Ledelses- og organisationsudvikling

Undersøgelser

Innovation

Publikationer

Nedenfor finder du alle de bøger, artikler, rapporter, kronikker m.v., som jeg enten selv eller i samarbejde med andre har skrevet, og som har været offentligt tilgængelige.

Technology

Referencer

Leon Lerborg leverer en god model til at forstå begrebet styring, som ellers fremstår som et kompliceret felt på en underholdende måde. Hans realistiske argumenter og perspektiver virker overbevisende og hans historiske fortællinger om udviklingen af styring fra startfirserne til et fremtidsperpektiv åbner mulighed for et fælles grundlag for at tale om styring blandt chefer.

Hans LundsgaardForsvarsakademiet

Jeg har kendt Leon Lerborg i en årrække som forsker, kollega og foredragsholder. Altid analytisk afsøgende og levende, og med et stort overblik når det handler om ledelse, forvaltning og politik. En nysgerrig figur med en alsidig og robust erfaringsbase, med en viden der både er teoretisk og praktisk, filosofisk og administrativ, litterær og databaseret. Og et imødekommende bekendtskab med en finurlig humor.

Stefan HermannRektor, Københavns Professionshøjskole

Jeg har med stor fornøjelse anvendt Leons bøger som udgangspunkt for undervisning. Jeg har også haft besøg af Leon i undervisningen på Diplom i ledelse. Et besøg; som både jeg og de studerende havde stor glæde af. Leon har leveret mange oplæg til diskussioner; altid afspejlende hans enorme viden på mange forskellige fronter. Leon kan den svære balance mellem at holde dialogen akkurat så kompliceret, at det bliver spændende, men ikke så kompliceret, så man mister tråden.

Mette ForsbergUnderviser i diplomledelse, Zealand

Man bliver altid lidt klogere når man er i selskab med Leon Lerborg. Han har altid en udfordrende, skæv, provokerende og anderledes vinkel på ting. Han kan formidle på en måde så det svære bliver lettere at forstå, men aldrig forsimplet og banalt. Ja, tid brugt sammen med Leon er aldrig spildt. Ej heller den tid man bruger på at læse, hvad han skriver.

James HøpnerEfteruddannelseschef, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Leon er en inspirerende og vidende foredragsholder, der på uhøjtidelig vis får sit publikum til at forstå og reflektere. Han er intellektuelt særdeles velfunderet og formår at give teorierne liv. Med sine skarpe iagttagelser begejstrer og provokerer han og får den nyttige samtale i gang. Man er altid blevet klogere, når man har været i selskab med Leon.

Kate JacquerotJuridisk direktør, Danske Spil

Leon Lerborg er en forsker/konsulent/fagbogsforfatter, som jeg har kendt i mange år. ”Hans bog, “Styringsparadigmer i den offentlige sektor” har i en årrække stået som et standardværk til forståelse og analyse af, hvordan ledelse og styring, interessevaretagelse og organisationsudvikling finder sted i offentlige organisationer og virksomheder, og jeg har brugt Leon Lerborg meget. Som oplægsholder og som konsulent i organisationsudvikling er Leon Lerborg utraditionel, engageret og utroligt belæst og vidende

Birthe Friis MortensenKonsulent, tidl. Rektor for UC SYD

Leon Lerborg er en forsker/konsulent/fagbogsforfatter, som jeg har kendt i mange år. Hans bog, “Styringsparadigmer i den offentlige sektor” har i en årrække stået som et standardværk til forståelse og analyse af, hvordan ledelse og styring, interessevaretagelse og organisationsudvikling finder sted i offentlige organisationer og virksomheder, og jeg har brugt Leon Lerborg meget. Som oplægsholder og som konsulent i organisationsudvikling er Leon Lerborg utraditionel, engageret og utroligt belæst og vidende

Birthe Friis MortensenKonsulent, tidl. Rektor for UC SYD

Leon er både nysgerrig, vidende og løsningsorienteret. Hans store teoretiske og praktiske bagkatalog gør, at jeg altid lærer noget, når vi taler sammen eller når jeg læser en af hans mange tekster.

Søren Obed MadsenLektor, USN Business School

Jeg har nu i mange år nydt godt af Leons både professionelle og inspirerende bidrag til Ledelses- og Styringskurser i Forsvaret. Leon bruges på vore kurser både for ledere og chefer. Kendetegnende er, at formidlingen altid sker med stor faglighed, som formidles tilgængeligt og som siden er emner, de studerende vender tilbage til. Flere har, lige som jeg selv, oplevet at stiller man uddybende spørgsmål, har Leon en meget stor faglig dybde som både giver en forklaring, men også en meget grundig indsigt i de bagvedliggende forhold. Leon er på fortrinlig vis en konstruktiv kritisk styringsaktør med et stort videnskatalog

Stig BrunelMajor, Forsvarsakademiet
Om Leon

Min baggrund

I mere end 35 år har jeg arbejdet med ledelse, styring og organisationer. Jeg har som hovedbeskæftigelser været embedsmand og ledelseskonsulent, og ved siden af undervist på de fleste højere læreanstalter, holdt foredrag og skrevet diverse bøger, artikler og kronikker.