Publikationer

Nedenfor finder du alle de bøger, artikler, rapporter, kronikker m.v., som jeg enten selv eller i samarbejde
med andre har skrevet, og som har været offentligt tilgængelige.

Borgernes syn på den offentlige sektor

Finansministeriet (1995), Finansministeriet april 1995, ISBN 87-601-4837-3.

Borgernes syn på den offentlige sektor

Finansministeriet (1993), Finansministeriet december 1993, ISBN 87-601-4075-5

Eliteidrættens struktur og styring

Dansk Idræts-Forbund (2002), Dansk Idræts-Forbund, maj 2002, ISBN 87-89888-93-6

Transformation

En analyse af Sartres kritik af den dialektiske fornuft

(1985), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Kommunikation på tværs - Når faggrænser krydses

(2012), Handelshøjskolens Forlag.

Forstandig ledelse

2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sprækker for fornyelse

(2014), Organisationsdesign. En praksisteoretisk nyorientering. In Klaus (red.) Nye perspektiver for offentlig styring og ledelse. DJØF’s forlag (2014)

Den Modige Leder

(2018), Modet til sandheden. In Karsten Melon Den modige leder, Dafolo 2018.

Hvor svært kan det være?

Leon Lerborg & Preben Pamsgaard (2005), Erhverv og samfund – et modsætningsfyldt samspil, i Jane Albertsen, Lars Goldschmidt, Henrik Holdt Larsen (red.) Nyt fra Samfundsvidenskaberne, ISBN 87-7683-003-9.

Markedsdannelse og leverandørstyring

Finansministeriet (2001). Udenlandske erfaringer med udlicitering og velfærdsydelser, Finansministeriet 2001, ISBN 87-7856-427

Akkreditering – bureaukratiseret tillidring

Lerborg, Leon (2008), KREVI.

Den pædagogiske profession

(2014), De professionelle og New Public Management. In Niels Rosendal Jensen (red.), Forlaget UP - Unge Pædagoger foråret 2014.

Velfærd med et menneskeligt ansigt

(2011), Fire moderniseringsstrategier for den offentlige sektor, in Jens Jonatan Steen (2011). København. Frydenlund

Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Lerborg, Leon (2013). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udg.

Taxametersystemet – det måske egnede

Handelsskolernes Lærerforening (2006), Handelsskolernes Lærerforening, ISBN 87-991195-0-1.

Alle publikationer

Lerborg, Leon (2020), Hvordan genvinder vi modet? I. udfordringer. Social udvikling, 2020, nr. 3. Link.

Lerborg, Leon (2020), Hvordan genvinder vi modet? II. Faldgruber. Social udvikling, 2020, nr. 5. Link.

Lerborg, Leon (2020), Hvordan genvinder vi modet? III. en analytisk model. Social udvikling, 2020, nr. 6. Link.

Lerborg, Leon (2018), Modet til sandheden. In Karsten Melon Den modige leder, Dafolo 2018. Link.

Lerborg, Leon (2018), Pligtsludder og forbudte sandheder. Lederliv.dk. Link.

Lerborg, Leon (2015). Styringsparadigmer ved Leon Lerborg. Oplæg på Ledelsesakademiet, Lillebælt 25. maj 2015 i Odense

Lerborg, Leon (2015) Styringsparadigmer i den offentlige sektor, FLIS, elektronisk forelæsning for førstelinjeledere i den offentlige sektor på FLIS-uddannelsen.

Lerborg, Leon (2015) Styringsparadigmer. Oplæg på UUC’s kvalitetsuddannelse for ansatte på Hillerød Hospital oktober 2015.

Lerborg, Leon (2015) Styringsparadigmer, fortid og fremtid. Optaget på underviser konferencen 12. august 2013 i Middelfart.

Koldfronter mellem tankegange. Offentlig Ledelse nr. 1, 2012.

Lerborg, Leon (2013). Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udg.

Lerborg, Leon (2011). Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udg.

Lerborg, Leon (2011), Fire moderniseringsstrategier for den offentlige sektor, in Jens Jonatan Steen (2011). Velfærd med et menneskeligt ansigt – Fremtidens styringsparadigmer i den offentlig sektor, København. Frydenlund

Lerborg, Leon (2010). Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 978-87-574-1866-8

Lerborg, Leon (2014), Organisationsdesign. En praksisteoretisk nyorientering. In Klaus (red.) Sprækker for fornyelse. Nye perspektiver for offentlig styring og ledelse. DJØF’s forlag (2014)

Lerborg, Leon (2014), De professionelle og New Public Management. In Niels Rosendal Jensen (red.) Den pædagogiske profession, Forlaget UP – Unge Pædagoger foråret 2014.

Lerborg, Leon (2012), Styring, kontrol og evidens, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 49. årg., nr. 3, 2012

Lerborg, Leon (2010) Fire ingredienser til den offentlige suppedas, kronik, Politiken, 3. juli 2010.

Lerborg, Leon (2008), Akkreditering – bureaukratiseret tillid. KREVI.

Lerborg, Leon (2008), Akkreditering – at skabe tillid med bureaukrati, Evalueringsnyt nr. 19, juni 2008, Danmarks Evalueringsselskab. Hent artiklen her

Lerborg, Leon (2008), Kontraktstyring – fra frihed til fængsel, Ældrenetværket, Nyhedsbrev, Nr. 1, 2008, 12. årg.

Lerborg, Leon (2008) Kontraktstyring – fra forsøgsvis frihed til fremmedgjort fængsel, Alderens Nye Sider, november 2007, Videnscenter på Ældreområdet

Gjørup, Jes m.fl. (2007), Tilgiv os – vi vidste ikke hvad vi gjorde, kronik i Politiken 28. marts 2007.

Lerborg, Leon (2005), Den slagkraftige økonomifunktion, i Per Nikolaj Bukh (red.) Controlleren – fra tal til strategi, Børsens Ledelseshåndbøger, 2005.

Lerborg, Leon (2012), Ledelse gennem tvivl. In Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red). “Forstandig ledelse”. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Se mere her

Lerborg, Leon (2010), Dialog om ledelse, Økonomistyring & Informatik. – Årg. 25, nr. 6 (2009/2010). S. 499-571

Deloitte Business Consulting/Conmoto (2009), Styrkelse af politiets ledelse og rammer for ledelse. Justitsministeriet og Finansministeriet (under medvirken af kolleger i Deloitte)

Fredensborg-Humlebæk Kommune (2006). Erhvervspolitiske Handlefelter, 2006

Lerborg, Leon (2006), Momentums Idéhus, i Poul Bay, Lars Blicher-Hansen (red.) Mødebogen, Kursuslex 2006, ISBN 87-91467-04-7

Lerborg, Leon (2005), Bedre Partnerskaber – Nordsjællands Idéhus, Stads- og Havneingeniøren, august 2005, pp. 73-76.

Leon Lerborg & Preben Pamsgaard (2005), Erhverv og samfund – et modsætningsfyldt samspil, i Jane Albertsen, Lars Goldschmidt, Henrik Holdt Larsen (red.) Hvor svært kan det være? Nyt fra Samfundsvidenskaberne, ISBN 87-7683-003-9.

Lerborg, KPMG (2003). Offentlig-private Selskaber. Evaluering af selskaberne under Lov nr. 384, for Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003.

Lerborg, Leon (2002), Udlicitering af simple vs. komplekse opgaver, In Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (red.), Offentlig Ledelse, Børsens ledelseshåndbøger, Børsen Forum A/S 2002, ISBN 87-91157-02-1

Undervisningsministeriet (2001). Strategiske udliciteringsovervejelser, Undervisningsministeriet 2001. (Kapitlet indgik som led i som generel vejledning i indkøb og udbud, som KPMG udarbejdede for Undervisningsministeriet)

Lerborg, Finansministeriet (2001). Markedsdannelse og leverandørstyring. Udenlandske erfaringer med udlicitering og velfærdsydelser, Finansministeriet 2001, ISBN 87-7856-427

Undervisningsministeriet (2001). Delrapport 2: Udlicitering på Undervisningsministeriets Institutionsområder. Analyse og handlingsmuligheder, Undervisningsministeriet 2000.

Lerborg, Stenderup, Erhvervsministeriet (1997), Offentlig-private selskaber på miljøområdet. Baggrundsanalyse, Erhvervsministeriet 1997, ISBN 87-601-1841-5. Bogens ene halvdel er udarbejdet af advokat Søren Stenderup, Plesner, & Grønborg, den anden af Leon Lerborg, KPMG Consulting.

Capacent (2007), Delrapport IV. Lærernes arbejdstidsaftale – kvalitative interviews. Capacent, 26.januar 2007.

Capacent (2007), Lærernes arbejdstidsaftale – analyse af aftaler (under medvirken af kolleger i Capacent)

Lerborg, Handelsskolernes Lærerforening (2006). Taxametersystemet – det måske egnede, Handelsskolernes Lærerforening, ISBN 87-991195-0-1.

Opgavekommissionen (1998), Ungdomsuddannelsessystemet i Danmark – Problemanalyse, Opgavekommissionen-Indenrigsministeriet, januar 1998.

Finansministeriet (1994), Administrationen af Statens Uddannelsesstøtte. Turnusundersøgelse, Finansministeriet december 1994, ISBN 87-601-4027-3

Lerborg, Dansk Idræts-Forbund (2002). Eliteidrættens struktur og styring, Dansk Idræts-Forbund, maj 2002, ISBN 87-89888-93-6

Lerborg, Dansk Idræts-Forbund (2002). Eliteidræt i andre lande, Dansk Idræts-Forbund, maj 2002, ISBN 87-89888-94-4

Lerborg, Dansk Idræts-Forbund (2002). Støtten til eliteidræt i Danmark, Dansk Idræts-Forbund, maj 2002, ISBN 87-89888-95-2

Lerborg, Dansk Idræts-Forbund (2002). Eliteidrætten i Danmark – en sammenfatning. Dansk Idræts-Forbund, september 2002, ISBN 87-91262-04-6.

Lerborg, Leon (1989), Kritikformer, Forum nr. 5, 1989

Lerborg, Leon (1985). En analyse af Sartres kritik af den dialektiske fornuft, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Lerborg, Leon (1979), Opfordring til SD: Deltag i en dialog om marxismen, Ny politik, Årg. 10, nr. 2 (1979)

Finansministeriet (1995) Borgernes syn på den offentlige sektor, Finansministeriet april 1995, ISBN 87-601-4837-3.

Finansministeriet (1993), Borgernes syn på den offentlige sektor, Finansministeriet december 1993, ISBN 87-601-4075-5

Lerborg, Leon (2012). Kommunikation på tværs – Når faggrænser krydses.  Handelshøjskolens Forlag.

KPMG (2000). Den digitale forvaltnings effekter. Elektronisk kommunikation, systemintegration og organisatoriske forandringer. KPMG Consulting for Forskningsministeriet, 8. november 2000,

Capacent (2008), Stikprøvevis effektevaluering af branchearbejdsmiljørådenes projekter, (under medvirken af kolleger i Capacent)

KPMG (2003), Effektiv betalingsformidling i den offentlige sektor, for Finansministeriet 2003 (hovedskribent, under medvirken af kolleger i KPMG Consulting).

 

Lerborg, Leon (1983), Kan det være rigtigt? Samtryk. Nr. 1, 9. årg., aug. 1983