Om Leon

Min baggrund
Magister i filosofi og statskundskab. Foredrag om offentlig ledelse og styring.

Min baggrund

I mere end 35 år har jeg arbejdet med ledelse, styring og organisationer. Jeg har som hovedbeskæftigelser været embedsmand og ledelseskonsulent, og ved siden af undervist på de fleste højere læreanstalter, holdt foredrag og skrevet diverse bøger, artikler og kronikker.

Magister

Udannet magister i filosofi og statskundskab fra Københavns universitet, 1985.

Organizational planner

Tilknyttet COWIs afrikanske hovedkontor i Dar Es Salaam 1986-1987 som organizational planner.

Embedsmand

Fra ‘87 til 95 ansat i Finansministeriet, beskæftiget med modernisering af den offentlige sektor: Overenskomstforhandlinger, It-udvikling, analyse af statslige institutioner, udvikling af styringskoncepter og gennemførelse af brugerundersøgelser.

Konsulent

I 15 år (mellem 1995 og 2012) senior manager i ledende konsulenthuse: KPMG Consulting, Capacent og Deloitte. Ansvarlig for en lang række analyser og evalueringer samt forandringsprojekter og organisationsudvikling.

Direktør

I en periode (2003-06) direktør for Momentum – Nordsjællands Idéhus. En innovationsforening baseret på netværker, offentlig-privat samarbejde, videndeling og partnerskaber.

Toplederuddannelse

I 2011-12 beskæftiget med toplederuddannelsen KIOL ved Professionshøjskolen Metropol. Deltagerne var alle fra den offentlige sektor, forvaltningschefer, stabschefer, institutionsledere m.v.

Institut for offentlig styring

I 2010 oprettede jeg firmaet Institut for Offentlig Styring. Det har især udgjort rammen om min foredragsvirksomhed, men i mindre omfang også mindre analyser, ledelses- og organisationsudvikling.

Ph.d.-studier

Fra 2013 til 2016 var jeg ansat som ph.d. studerende ved CBS vedr. et projekt om Fronetisk styringsdesign i den Offentlige Sektor. I forlængelse heraf (og i forbindelse med andre bogprojekter) arbejder jeg jævnligt på en afhandling med samme emne.

 Forfatter

Igennem tiden har jeg skrevet en del, alt i alt mere end 50 offentliggjorte bøger, rapporter, artikler og antologibidrag (jf. menupunktet udgivelser). Jeg har især skrevet om styring og ledelse i mange former, men har også skrevet om eliteidræt, innovation, udlicitering m.v.

Foredragsholder

Jeg har siden starten af 80’ernet holdt et hav af oplæg og foredrag

Underviser

Ved siden af mine hovedbeskæftigelser har jeg i knap 30 år (1985 til 2014) undervist som ekstern lektor ved CBS, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Forsvarsakademiet. I tre år var jeg også adjunkt på SDU og uddannelsesleder på HD-Organisation. Jeg har bl.a. undervist i ledelse, strategi, offentlig ledelse, organisationsteori, styring, innovation, Human Ressource, filosofihistorie, videnskabsteori, metode, socialfilosofi, politologi og international politik.

Censor

Siden starten af 80’erne har jeg været censor ved universiteter og professionshøjskoler. Det har især været inden for statskundskab samt master- og diplomuddannelser i ledelse,