Sparring

Jeg kan være din sparringspartner.

Gennem flere årtier har jeg givet sparring på rapporter og universitetsopgaver, medvirket til omskrivning, givet input til forbedringer osv. Det er jeg god til på grund af en udviklet kritisk-konstruktiv sans.